Eurovironment etablerar sig i Göteborg

Eurovironment AB övertar Blåhusets/Igus Groups verksamhet i Göteborg från och med den 1 juni 2013. Framöver kommer verksamheten i Göteborg bedrivas av det nystartade dotterbolaget Eurovironment direkt AB.

Vi ser stor synergi vinst genom att slå ihop våra verksamheter, vi breddar vårt upptagningsområde till västra och södra Sverige samtidigt som vi bygger en stark direkt försäljning av bättre begagnade produkter via en vanlig butik och via vår nya Web butik som lanseras efter sommaren.

”Efterfrågan på våra remarketing tjänster är fortsatt mycket hög inom samtliga regioner i Sverige. Vi tror dock att vi ytterligare kan stärka vårt varumärke i västra Sverige samtidigt som vi får ut begagnad utrustning som har fortsatt livslängd kvar på ett effektivare sätt och därför gör vi nu denna satsning i Göteborg”. säger Eric Aicardi koncern VD i en kommentar till satsningen i Göteborg.

För mer information kontakta:

Eric Aicardi (VD TEC Finance) +46709 236888

Roger Persson (VD Eurovironment) +46 705 568657

Stefan Karlsson (VD Eurovironment Direkt) +46 708 774560

2013-06-01